@benchfa_team

{نام و نام خانوادگی (نام):۲.۳} عزیز، درخواست شما ثبت شد!

درخواست مشاوره شما با بودجه {بودجه کاربر:۱۱} تومان و کاربری {کاربری:۱۷} ثبت شد.

لطفا از طریق راه‌های ارتباطی زیر، به پشتیبانی پیام دهید و اسکرین‌شات همین صفحه را ارسال کنید. 🙏


جزئیات درخواست:

💳 وضعیت پرداخت: {payment_status}

♻️ میزان صرفه‌جویی در بودجه (سود شما): {سود تقریبی شما از این مشاوره (قیمت):۲۶.۲}

💰 هزینه مشاوره: {هزینه مشاوره (قیمت):۲۳.۲}

💲 بودجه کاربر: {بودجه کاربر:۱۱}

⏰ مدت زمان جلسه آنلاین مشاوره: {مدت زمان مشاوره:۱۶}

🌐 نحوه ارتباط (چت/ویس چت): {نحوه ارتباط:۲۴}

🔺 طرح‌های مشاوره انتخاب شده: {طرح مشاوره:۱۹}

×